لگو مرکز تحقیقات سوختگی 1400
کسب رتبه دوم کشوری در دهمین کنگره سوختگی
جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم مهدیه تیموری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم آنوش امیر آبادی،
جلسه
غرفه فناور
گنگره مجازی
حقانی

اخبار اختصاصی

نحوه تدوین طرح های تحقیقاتی و کارآزمایی بالینی در حوزه ی پزشکی بازساختی بررسی گردید

نحوه تدوین طرح های تحقیقاتی و کارآزمایی بالینی در حوزه ی پزشکی بازساختی بررسی گردید

1400/09/03
جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم مهدیه تیموری ،دانشجوی پزشکی عمومی برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم مهدیه تیموری ،دانشجوی پزشکی عمومی برگزار شد

1400/09/02
جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم آنوش امیر آبادی،دانشجوی پزشکی عمومی برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم آنوش امیر آبادی،دانشجوی پزشکی عمومی برگزار شد

1400/09/02
مرکز تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به کسب رتبه دوم در دهمین کنگره بین المللی سوختگی کشور شد

مرکز تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به کسب رتبه دوم در دهمین کنگره بین المللی سوختگی کشور شد

1400/09/01
پنجمین کنگره بین المللی زیست پزشکی،با درخشش دانشگاه های ایرانی در میان برگزارکنندگان بین المللی برگزار شد

پنجمین کنگره بین المللی زیست پزشکی،با درخشش دانشگاه های ایرانی در میان برگزارکنندگان بین المللی برگزار شد

1400/08/25
جلسه دفاع از پایان نامه خانم بزرگ نیا دانشجوی پزشکی عمومی برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه خانم بزرگ نیا دانشجوی پزشکی عمومی برگزار شد

1400/08/24
هفتمین جلسه مشترک اعضای شورای هیات موسس مرکز تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی  برگزار گردید

هفتمین جلسه مشترک اعضای شورای هیات موسس مرکز تحقیقات سوختگی و پزشکی بازساختی برگزار گردید

1400/08/17
دفاع ازپایان نامه دانشجویان خانم فاطمه مهرپویان و آقای  مهدی خنجری دانشجوی پزشکی عمومی

دفاع ازپایان نامه دانشجویان خانم فاطمه مهرپویان و آقای مهدی خنجری دانشجوی پزشکی عمومی

1400/08/16
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی برگزار شد

1400/08/13
دهمین کنگره سوختگی کشوری، بصورت مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد

دهمین کنگره سوختگی کشوری، بصورت مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد

1400/08/11
برگزاری دهمین کنگره کشوری سوختگی ایران

برگزاری دهمین کنگره کشوری سوختگی ایران

1400/08/03
حضور تیم مرکز رشد بالینی ، زیرمجموعه قطب جامع سوختگی بیمارستان ولایت رشت در نمایشگاه فناور دانشگاه گیلان

حضور تیم مرکز رشد بالینی ، زیرمجموعه قطب جامع سوختگی بیمارستان ولایت رشت در نمایشگاه فناور دانشگاه گیلان

1400/08/01
برگزاری جلسه آموزشی نحوه ارتباط با WHO

برگزاری جلسه آموزشی نحوه ارتباط با WHO

1400/07/19
مقایسه مدل های پیش بینی کننده مرگ و میر در بیماران سوختگی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان

مقایسه مدل های پیش بینی کننده مرگ و میر در بیماران سوختگی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان

1400/07/10
تحلیل بقاء بیماران سوختگی تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه بررسی شد

تحلیل بقاء بیماران سوختگی تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه بررسی شد

1400/06/31
بررسی طرح تغییرات نشانگرهای التهابی در بیماران مبتلا به پنومونی ناشی از کووید-19

بررسی طرح تغییرات نشانگرهای التهابی در بیماران مبتلا به پنومونی ناشی از کووید-19

1400/06/29
بازدید مدیر قطب نورواتولوژی، رئیس بیمارستان امیرالمومنین و رئیس دانشکده پزشکی از هسته تحقیقات سوختگی

بازدید مدیر قطب نورواتولوژی، رئیس بیمارستان امیرالمومنین و رئیس دانشکده پزشکی از هسته تحقیقات سوختگی

1400/06/23
بررسی طرح عوامل مسبب کاندیدمی در نمونه کشت خون بیماران سوختگی بستری در بیمارستان ولایت

بررسی طرح عوامل مسبب کاندیدمی در نمونه کشت خون بیماران سوختگی بستری در بیمارستان ولایت

1400/06/23
آرشیو
آرشیو
آرشیو